Over apotheek B. Amato

Deze apotheek werd overgenomen in 2003 en volledig vernieuwd in 2007.


Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Bvba Kabbeek Farma

Diestsesteenweg 9

3300 Tienen

Hoofdapotheker: Bruno Amato

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0479 774 272

Machtigingsnummer APB: 263222

Telefoonnummer: 016 81 13 35

 

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.